Boom + Verweij
ISO en FSC
muller visual
up-load
beeldbank
informatie/contact
  • Brochures
  • Boeken
  • Folders
  • Uitnodigingen
  • Flyers
  • Magazines
  • Catalogi
Boom + Verweij | Over Boom + Verweij

OVER BOOM + VERWEIJ


Boom+Verweij is gevestigd in Mijdrecht. Ons bedrijf bestaat sinds 1890 en bestaat uit twee gespecialiseerde onderdelen:
Boom+Verweij Label en
Boom+Verweij Packaging.

BOOM + VERWEIJ eN dUURZAAMHEID


Boom+Verweij Packaging ziet het als haar plicht om niet alleen te streven naar een financieel gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering, maar dit te realiseren met voldoende aandacht voor haar omgeving en alle belanghebbenden om daarmee een gezonde- en duurzame toekomst na te streven.
Boom+Verweij maakt dit streven zichtbaar door op een transparante wijze deze inspanningen zichtbaar te maken voor de buitenwereld.
Hieronder volgt een samenvatting van deze initiatieven met hieraan gekoppelde documenten.

Beleidsverklaring
Onze kwaliteit-, milieu en energiebeleidsverklaring is te vinden onder deze verwijzing (DOC00)

 

Duurzaamheidskring
Als lid van de duurzaamheidskring midden- en west Nederland (sinds 2010) tekende Boom+Verweij deze intentieverklaring met bijbehorend persbericht. (DOC01 en DOC02)


FSC
FSC®
Sinds 2007 zijn wij in het bezit van het FSC® certificaat. Dit certificaat geeft ons de mogelijkheid orders te produceren waarvan de gebruikte grondstoffen gegarandeerd afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bosbouw, zie voor dit certificaat en de self-declaration de volgende documenten (DOC07 en DOC08)

Milieubarometer
Al onze verbruiken en afvalstromen worden jaarlijks geregistreerd in de milieubarometer. Hiermee bewaken en monitoren wij de gevolgen van onze inspanningen. Via deze link is de meest recente rapportage zichtbaar. (DOC10)


MJA3/EEP
Boom+Verweij is deelnemer van het MJA3 programma, een programma waarbij deelnemers zich verplichten hun energieverbruik jaarlijks te verminderen, de voortgang wordt door de overheid gemonitord. Het opzetten van een EEP is onderdeel van deze deelname. (DOC11)


Interne communicatie
Bovengenoemde onderwerpen krijgen pas inhoud als er ook daadwerkelijk intern wordt gecommuniceerd, in deze bijlage vind U een exemplaar van een uitgave van ons intern personeelsblad, de WIS, welke geheel aan dit onderwerp is gewijd (DOC12)


Leveringsvoorwaarden

Contact
Boom+Verweij
Communicatieweg 1
3641 SG Mijdrecht
Postbus 50
3640 AB Mijdrecht
t: 0297 - 233 133
f: 0297 - 233 184
e: info@boomverweij.nl

 

BROCHURES + BOEKEN + FOLDERS + UITNODIGINGEN + FLYERS + MAGAZINES + CATALOGI + POSTERS
Communicatieweg 1, 3641 SG Mijdrecht T 0297 - 233 133 F 0297 - 233 184 E info@boomverweij.nl I www.boomverweij.nl
privacy policy